Προφίλ

Προσωπικές πληροφορίες μηχανικού κ. Ταγαρά  Χρήστου του Νικολάου

 • Ονοματεπώνυμο: Ταγαράς Χρήστος του Νικόλαου
 • Ημερομηνία γέννησης: 02/11/1984
 • Εθνικότητα: Ελληνική
 • Επάγγελμα: Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, δομοστατικός
 • Διεύθυνση: Κολιάτσου 108, Κόρινθος, ΤΚ 20100
 • Ε-mail: x.tagaras@teemail.gr

1) Επαγγελματική Εμπειρία (2010 – σήμερα)

 • Επίβλεψη εργασιών στο πεδίο
 • Κοστολόγηση και χρονικός προγραμματισμός δραστηριοτήτων
 • Υπολογισμός κοστολογικών και χρονικών δεδομένων του έργου
 • Εκπόνηση στατικών μελετών κτηρίων από Ω.Σ, μεταλλικών, με φέρουσα τοιχοποιία, ξύλινων, πισινών, δεξαμενών, τοίχων αντιστήριξης κτλ
 • Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών κτηρίων
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων
 • Εκπόνηση μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης κτηρίων
 • Σύνταξη φάκελων και διαδικασία περαίωσης στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών με τους νόμους 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων
 • Αποτυπώσεις κτηρίων, δεξαμενών και εγκαταστάσεων πάσης φύσης
 • Μελέτες επισκευών και ενισχύσεων κτηρίων με ΚΑΝΕΠΕ
 • Επίβλεψη αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών

2) Γνώσεις – Σπουδές

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού  από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με βαθμό "Λιαν Καλώς" 7,17
 • Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό Άριστα 19/20
 • Πτυχίο αγγλικών proficiency Michigan
 • Γνωσεις προγραμμάτων στατικών μελετών όπως, etabs, stereostatika, scia, ec praxis, autosteel, fedra, wood express, pisina, polypisina
 • Γνωσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων όπως autocad, cadware,  strucad, cascados
 • Γνωση προγραμματος Τακτοποιησης Αυθαιρετων
 • Γνωση προγραμματος epacad της ti-soft  για εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης
 • Γνωση προγραμματος εκπόνησης μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης κτιρίων της
 • Γνωση προγραμματος scene για επεξεργασια αποτυπώσεων μέσω χρήσης του μηχανήματος Laser Scanner FARO Focus3D

4) Σεμινάρια  - Επιμόρφωση

 • 2013: Σεμινάριο για την Μελέτη επάρκειας – Ενισχύσεις – Αποκαταστάσεις κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και EC 8 στην Αθήνα διάρκειας 15 ωρων
 • 2012: Σεμιναριο για κατάρτιση ενεργειακών επιθεωρητών με τίτλο « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ» διάρκειας 60 ωρών στο Κ.Ε.Κ Ευρωπρόοδος στην Κόρινθο.
 • 2011: Σεμινάριο εκμάθησης του προγράμματος scia στην εδρα της εταιρίας techscience διάρκειας 2 ημερών.
 • 2010: Σεμιναριο με θέμα « Εισαγωγή στις ενεργειακές μελέτες » στο εκπαιδευτικό κέντρο expert in διάρκειας 15 ωρών
 • 2010: Σεμιναριο με θέμα « Μελέτες Κατασκευών από Χαλυβα  με ETABS και PRAXIS» στο εκπαιδευτικό κέντρο expert in διάρκειας 15 ωρών
 • 2010: Σεμιναριο με θέμα «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» στο εκπαιδευτικό κέντρο expert in διάρκειας 15 ωρών
 • 2009: Ημερίδα με τίτλο « Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτιρίων» στο ξενοδοχείο Classical Imperial στην Αθήνα, οργανωμένη από το Ε.Μ.Π
 • 2009: Σεμιναριο με θέμα « Μελέτη Εφαρμογης με PANOPLIA» στο εκπαιδευτικό κέντρο expert in διάρκειας 12 ωρών
 • 2009: Συμμετοχή στο συνέδριο « Ελληνικό Αλουμίνιο 2009» με παρουσίαση της διπλωματικης εργασίας «Ηχομόνωση Κουφωμάτων Αλουμινίου» μαζι με τον διευθυντή του εργαστηρίου αντοχής υλικών κ. Πουλάκο, και την καθηγήτρια ΕΜΠ κ. Σωτηροπουλου.
 • 2006: Σεμινάριο εκπαίδευσης στη χρήση του προγραμματος strucad διάρκειας 40 ωρών.