Έργα

Ισόγειος κατοικία με υπόγειο, 150 τ.μ.
Ισόγειος κατοικία 120 τ.μ. - Βέλο Κορινθίας
Κατοικία 120 τ.μ. - Άγιος Βασίλειος
Τριόροφη οικοδομή με υπόγειο - Κόρινθος
Ισόγειος κατοικία με υπόγειο