Έργα

Ισόγειο κατάστημα, Φυσικοθεραπευτήριο με πρόβλεψη ορόφου